Program

Dan 1
02 Sep 2017

Sprejemanje zadnjih prijav WOTR

Športna tržnica, oprema, prehrana,..

Opis proge tekmovalcem in ogrevanje

Zaželjeno za vse tekmovalce

Pozdravni govor

Start WOTR 2017

Uradni zaključek WOTR 2017

Pivomanija

Organizator: Pelicon

Evropska tekma v 4 cross s kolesi

Organizator: Črn Trn

Koncert

Organizator si dopušča možnost spremembe ure in vrstega reda programa.